Artikel Maakindustrie in Blauwe Kamer

Kaft Blauwe Kamer september 2021

Industrie en bedrijvigheid zijn altijd verbonden geweest met de stad, maar worden in tijden van woningschaarste en ruimtedruk steeds meer verdreven. In nieuwe wijken is vaak wel plaats voor de ‘hippe’ varianten van het maken, maar niet voor de rauwere versies. Waarom is het belangrijk de échte maakindustrie binnen de stadsgrenzen te houden, hoe kom je tot een optimale mix van wonen en werken en op welke wijze kun je het maken stedenbouwkundig inpassen?

In Merwe-Vierhavens (M4H) in Rotterdam is de maakindustrie leidend in de doorontwikkeling van het gebied. Voor het september-nummer van Blauwe Kamer interviewde ik Bernardina Borra en Gert Urhahn van het stedenbouwkundig (onderzoeks)bureau The Spontaneous City International (SPcitI) en Steven Delva van DELVA Landscape Architecture & Urbanism, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het gebied.

Ruimtelijk Raamwerk M4H door DELVA Landscape Architecture & Urbanism