Bijdragen aan integrale ontwerpprojecten / Tendermanagement

RIVM Utrecht

Nieuwbouw RIVM in Utrecht. Ontwerp: Felix Claus Dick van Wageningen Architecten, OTH architecten en H+N+S Landschapsarchitecten, Visualisatie: bmd i.s.m. wax

Vooral in de laatste jaren dat ik bij OTH architecten werkte, heb ik me binnen het bureau toegelegd op het begeleiden van integrale projecten, die met name door de (rijks)overheid in de markt worden gezet. Dergelijke Publiek Private Samenwerkingen (PPS) worden gegund op basis van integrale contracten (Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), Design & Build (D&B), Design, Build, (Finance), Maintain en Operate (DB(F)MO) of UAV-gc). In verschillende van deze projecten vormde ik als (interieur)architect een belangrijke schakel in integrale consortia of samenwerkingsverbanden die op dergelijke projecten inschreven. De disciplines architectuur, bouwfysica, installatie- en constructietechniek, brandveiligheid en uitvoering worden gedurende het ontwerpproces compleet met elkaar verweven om tot een afgewogen indiening te komen, waarin esthetiek, techniek, duurzaamheid en strategie met elkaar in evenwicht zijn. Om tot optimale oplossingen te komen, zijn inzicht in en respect voor de verschillende vakgebieden, maar ook overtuigingskracht essentieel.

RIVM in aanbouw. Beeld links: webcam www.wegtotdewetenschap.nl

Enkele van deze opgaven zijn na lange aanbestedingstrajecten daadwerkelijk in projecten uitgemond, waaronder de nieuwbouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op Utrecht Science Park (in aanbouw), rijkskantoor Laan op Zuid in Rotterdam, rijkskantoren in Zwijndrecht, Roermond, Maastricht en Eindhoven en Het Gelders Huis in Arnhem, dat in 2018 verkozen is tot BNA Beste Gebouw van het Jaar.

In de ingediende plannen had ik niet alleen ontwerpend een grote inbreng, maar verzorgde ik vaak ook de tekstuele/strategische onderbouwing. Graag sta ik architecten, ontwikkelaars, aannemers, maar ook overheden bij in de realisatie van dit soort integrale projecten. Gezien mijn ervaring zie ik hierbij verschillende rollen voor mezelf weggelegd: architectuurhistoricus, tekstschrijver/redacteur, lid van klankbordgroep, etc.

Het Gelders Huis in Arnhem – foto: Jannes Linders

Rijkskantoor Laan op Zuid in Rotterdam – foto’s: Rijksvastgoedbedrijf