Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Utrecht Zuidwest

Doorslag Nieuwegein

Vanaf juli 2022 maak ik onderdeel uit van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Utrecht Zuidwest van MooiSticht. De commissie vervangt de vroegere monumenten- en welstandscommissies in de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Montfoort en Oudewater. Eens in de twee weken adviseert de commissie het college van burgemeester en wethouders over aanvragen voor omgevingsvergunningen die betrekking hebben op monumenten of op een andere manier betrekking hebben op cultureel erfgoed, het aanwijzen van nieuwe monumenten en de ontwikkeling van beleid op het vlak van omgevingskwaliteit.