Commissie Omgevingskwaliteit Nieuwegein

Doorslag Nieuwegein

Vanaf juli 2022 maak ik onderdeel uit van de Commissie Omgevingskwaliteit Nieuwegein (CON). De commissie vervangt de vroegere monumentencommissie en de welstandscommissie. De CON komt eens in de twee weken samen en adviseert het college van burgemeester en wethouders over aanvragen voor omgevingsvergunningen die betrekking hebben op monumenten of op een andere manier betrekking hebben op cultureel erfgoed, het aanwijzen van nieuwe monumenten en de ontwikkeling van beleid op het vlak van omgevingskwaliteit.