Cultuurhistorisch onderzoek jaren zeventig scholen Nieuwegein

Scholen Nieuwegein

Scholencluster in de wijk Doorslag-Noord (1977), luchtfoto 2010. Bron: Het Utrechts Archief

In een integraal team met bbn adviseurs, ABT en Spring architecten bracht ik samen met bouwhistoricus Lotte Zaaijer de erfgoedwaarde van alle jaren zeventig scholen in Nieuwegein in kaart. Hierbij keken we in opdracht van de gemeente en dankzij een bijdrage van de Erfgoed Deal naar de bouw-, architectuur-, en cultuurhistorische waarden en de betekenis van de school voor de buurt. Gebruikers en omwonenden hadden een rol in het proces. Voor elk gebouw wordt een integraal plan voor vernieuwbouw uitgewerkt en vergeleken met nieuwbouw.

Looptijd opdracht: mei 2021-december 2022

Film Erfgoed Deal

Typische interieurs in de jaren zeventig scholen in Nieuwegein

Scholencomplex in de wijk Fokkesteeg (1980-1981). Bron: gemeente Nieuwegein

Scholencomplex in de wijk Fokkesteeg (1980-1981). Bron: Historische Kring Nieuwegein

De Schakel en de Beatrixschool in de wijk Wijkersloot

Schema's clusterscholen_2
Schema's patioscholen_2
Schema's uitgestrekt dorp_aangepast

Schema’s van drie, in Nieuwegein veel voorkomede basisschooltypologieën: type clusterschool (boven), type patioschool (midden) en type ‘uitgestrekt dorp’ (onder)