Cultuurhistorisch onderzoek jaren zeventig scholen Nieuwegein

Scholen Nieuwegein

Scholencluster in de wijk Doorslag-Noord (1977), luchtfoto 2010. Bron: Het Utrechts Archief

In een integraal team met bbn adviseurs, ABT en Spring architecten breng ik samen met bouwhistoricus Lotte Zaaijer de erfgoedwaarde van alle jaren zeventig scholen in Nieuwegein in kaart. Hierbij kijken we in opdracht van de gemeente en dankzij een bijdrage van de Erfgoed Deal naar de bouw-, architectuur-, en cultuurhistorische waarden en de betekenis van de school voor de buurt. Gebruikers en omwonenden krijgen een rol in het proces. Voor elk gebouw wordt vervolgens een integraal plan voor vernieuwbouw uitgewerkt en vergeleken met nieuwbouw.

Looptijd opdracht: mei 2021-juli 2022

Typische interieurs in de jaren zeventig scholen in Nieuwegein

School van het diafragma-type in de wijk Batau-Zuid (1975). Bron: gemeente Nieuwegein

Scholen in de wijken Batau-Noord (1976), Batau-Zuid (1975), Wijkersloot (1970) en Doorslag-Noord (1977)

Scholen Nieuwegein

School in de wijk Zuilenstein (1978)

Scholencluster (1970) in de wijk Wijkersloot, luchtfoto 1983. Bron: Het Utrechts Archief