Cultuurhistorische waardestelling centrale werkplaats De Boerejonker Zaanstad

Cultuurhistorische verkenning waardestelling Leon Sebregts architectuurhistoricus Zaanstad Zaanstad Boerejonker

In opdracht van de Zaanse woningcorporatie ZVH verrichtte ik cultuurhistorisch onderzoek naar een voormalige centrale werkplaats van de sociale werkvoorziening in de Boerejonkerbuurt. In 1958 was het alzijdige gebouw, dat bestond uit een drietal vleugels rondom een kantine- en kantoorpaviljoen, een bijzonderheid. Dankzij een zorgvuldig uitgedachte functionele organisatie, uitgewerkt in de in die tijd veel toegepaste shake-hands stijl, streefde het gebouw in alles het doel na ‘de werknemer te verheffen’.

Helaas is het gebouw in de loop der tijd onomkeerbaar aangetast en is de stedenbouwkundige, cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde anno 2020 te beperkt om het gebouw te behouden. De buurt is meer gebaat bij nieuwbouw die qua programma en stedenbouwkundige inpassing verbindingen legt in de omgeving.

Luchtfoto van het Kogerveld (1933) en kaart vlak na de bouw van de centrale werkplaats (rond 1960). Tot de jaren zestig van de vorige eeuw bleef het slagenlandschap van het Kogerveld grotendeels onbebouwd. Bronnen: Gemeentearchief Zaanstad en topotijdreis.nl

Cultuurhistorische verkenning waardestelling Leon Sebregts architectuurhistoricus Zaanstad Zaanstad Boerejonker

In de oorspronkelijke opzet was de centrale werkplaats een alzijdig, open en transparant gebouw. Bron: Gemeentearchief Zaanstad

Functionele opzet van de centrale werkplaats: drie eenlaagse vleugels rondom een tweelaags kantine- en kantoorpaviljoen. Bron: Gemeentearchief Zaanstad

Cultuurhistorische verkenning waardestelling Leon Sebregts architectuurhistoricus Zaanstad Zaanstad Boerejonker

Gevelaanzichten van de oorspronkelijke situatie. Bron: Gemeentearchief Zaanstad

Kenmerkende sociale woningbouw in de Slachthuisbuurt (1923-1924) en Kogerveldbuurt (1960-1961)

Stedenbouwkundige analyse van de Boerejonkerbuurt en Kogerveldbuurt en waardestelling van de gevel van de voormalige centrale werkplaats

Bouwgeschiedenis vanaf 1958 tot 2020

Huidige toestand van de gevels

Cultuurhistorische verkenning waardestelling Leon Sebregts architectuurhistoricus Zaanstad Zaanstad Boerejonker