Bouwhistorische verkenning PEN / PWN terrein Wormerveer

Cultuurhistorische verkenning waardestelling Leon Sebregts architectuurhistoricus Wormerveer PEN PWN Maarten Min

Op dit moment onderzoeken de gemeente Zaanstad en eigenaar woningcoporatie ZVH verschillende scenario’s voor de herontwikkeling van het voormalige PEN / PWN terrein in Wormerveer. Ook de cultuur- en architectuurhistorie van het door Maarten Min ontworpen, gezamenlijke districtskantoor (1983) van de provinciale elektriciteits- en waterleidingbedrijven van Noord-Holland (PEN en PWN) wordt in de besluitvorming meegewogen. Op basis van een eerdere cultuurhistorische verkenning, die ik in opdracht van de gemeente en ZVH in 2020 uitvoerde, is besloten het PEN / PWN gebouw te behouden. Het terrein gaat plaats bieden aan wonen en werken voor creatieve professionals in combinatie met culturele, maatschappelijke en commerciële voorzieningen. De Grote Weiver, een multicultureel centrum met bar, podium en kringloopwinkel, dat van grote maatschappelijke en culturele betekenis is voor de buurt, blijft hierbij op de plek behouden. Aanvullend bouwhistorisch onderzoek stelt kaders voor de omgang met het PEN / PWN terrein.

rkenning waardestelling Leon Sebregts architectuurhistoricus Wormerveer PEN PWN Maarten Min

Zijentree aan de PWN-zijde, vlak na de bouw in 1983. Bron: folder BabelExpo 2007-2008

Cultuurhistorische verkenning waardestelling Leon Sebregts architectuurhistoricus Wormerveer PEN PWN Maarten Min

Huidige stedenbouwkundige situatie. Bron topotijdreis.nl, bewerkte luchtfoto

Cultuurhistorische verkenning waardestelling Leon Sebregts architectuurhistoricus Wormerveer PEN PWN Maarten Min

Hoofdopzet van het complex in vier kwadranten en ontwerpschets van Maarten Min. Bron: folder BabelExpo 2007-2008

Cultuurhistorische verkenning waardestelling Leon Sebregts architectuurhistoricus Wormerveer PEN PWN Maarten Min

Het PEN / PWN complex als Zaans dorp, gezien vanaf de overzijde van de Nauernasche Vaart in Krommenie. Bron: De Architect 15|84|10

Cultuurhistorische verkenning waardestelling Leon Sebregts architectuurhistoricus Wormerveer PEN PWN Maarten Min

Entree van het PEN / PWN kantoor in 2007. Bron: Gemeentearchief Zaanstad

Het interieur is dankzij de scheiding tussen drager en inbouw nog grotendeels intact. Bron: De Architect 15|84|10

Cultuurhistorische verkenning waardestelling Leon Sebregts architectuurhistoricus Wormerveer PEN PWN Maarten Min

Huidige situatie

Bouwfasering: oorspronkelijke bouw en landschapsplan in 1983 (links) en situatie sinds 2008 na vertrek van de PEN / PWN en de uitbreiding van een van de bijgebouwen tot brandweerkazerne (rechts)