Cultuurhistorische verkenning PEN/PWN terrein Wormerveer

Cultuurhistorische verkenning waardestelling Leon Sebregts architectuurhistoricus Wormerveer PEN PWN Maarten Min

Op dit moment onderzoeken de gemeente Zaanstad en eigenaar woningcoporatie ZVH verschillende scenario’s voor de herontwikkeling van het voormalige PEN/PWN terrein in Wormerveer. Ook de cultuur- en architectuurhistorie van het door Maarten Min ontworpen, gezamenlijke districtskantoor (1983) van de provinciale elektriciteits- en waterleidingbedrijven van Noord-Holland wordt in de besluitvorming meegewogen. Ik deed aanbevelingen voor een scenario met behoud en herbestemming van het karakteristieke complex en voor een scenario met sloop gevolgd door nieuwbouw.

rkenning waardestelling Leon Sebregts architectuurhistoricus Wormerveer PEN PWN Maarten Min

Zijentree aan de PWN-zijde, vlak na de bouw in 1983. Bron: folder BabelExpo 2007-2008

Cultuurhistorische verkenning waardestelling Leon Sebregts architectuurhistoricus Wormerveer PEN PWN Maarten Min

Huidige stedenbouwkundige situatie. Bron topotijdreis.nl, bewerkte luchtfoto

Cultuurhistorische verkenning waardestelling Leon Sebregts architectuurhistoricus Wormerveer PEN PWN Maarten Min

Hoofdopzet van het complex in vier kwadranten en ontwerpschets van Maarten Min. Bron: folder BabelExpo 2007-2008

Cultuurhistorische verkenning waardestelling Leon Sebregts architectuurhistoricus Wormerveer PEN PWN Maarten Min

Het PEN/PWN complex als Zaans dorp, gezien vanaf de overzijde van de Nauernasche Vaart in Krommenie. Bron: De Architect 15|84|10

Cultuurhistorische verkenning waardestelling Leon Sebregts architectuurhistoricus Wormerveer PEN PWN Maarten Min

Entree van het PEN/PWN kantoor in 2007. Bron: Gemeentearchief Zaanstad

Het interieur is dankzij de scheiding tussen drager en inbouw nog grotendeels intact. Bron: De Architect 15|84|10

Cultuurhistorische verkenning waardestelling Leon Sebregts architectuurhistoricus Wormerveer PEN PWN Maarten Min

Huidige situatie