Cultuurhistorische waardenkaart gemeente Soest

Soester Eng

Het dorp Soest ontwikkelde zich rondom een eng, een open en glooiend akkerbouwgebied op een stuwwal. Bron: Gemeente Soest

De gemeente Soest beschikt over een cultuurhistorische waardenkaart uit 2014. Na tien jaar is deze aan een update toe, maar ook aan een verdiepingsslag. De waardenkaart is vooral gebieds- en cultuurlandschappelijk gericht en biedt onvoldoende informatie om cultuurhistorische waarden conform de Omgevingswet op te nemen in het omgevingsplan, in omgevingsprogramma’s en bestemmingsplannen. Het nieuwe onderzoek voegt de lagen stedenbouw en bouwkunst toe aan de waardenkaart, zodat deze een compleet beeld geeft van de cultuurhistorie van Soest.

Luchtfoto’s (omstreeks 1925) van de omgeving van station Soest (links), station Soestdijk (rechtsboven) en de Molenstraat (rechtsonder). Bronnen: Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Luchtfoto van Soest omstreeks 1975. Na de Tweede Wereldoorlog breidde Soest zich uit in het Soesterveen ten westen van de eng. Bron: Het Utrechts Archief

Luchtfoto’s van de naoorlogse wijken Smitsveen (links) en Klaarwater (rechts). Bronnen: Het Utrechts Archief

Flatgebouw aan de rand van de Soester Eng. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, fotograaf Bert van As

Luchtfoto en straatbeeld van de Amerikaanse wijk in Soesterberg. De wijk is in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw speciaal ontworpen voor de Amerikaanse militairen die op de nabijgelegen vliegbasis gelegerd waren.