Emmen, nieuw hart voor open groene stad

Emmen_de Architect

Voor vakblad de Architect deed ik in samenwerking met de gemeente Emmen onderzoek naar en schreef ik een artikel over de roemruchte stedenbouwkundige historie van provinciestad Emmen.

De stad heeft in de loop der tijd veelvuldig te maken gehad met sociaal-economische omstandigheden die adequaat handelen vereisten. Vooral de eenzijdige werkgelegenheid zorgde keer op keer voor crisissituaties. Het ruimtelijk beleid dat hierop volgde, bezorgde Emmen dankzij de vooruitstrevende visie van enkele individuen en de volhardendheid van de gemeente internationale faam. Zoals in vergelijkbare steden vormen krimp, leegstand en vergrijzing de bedreigingen van nu. Onder de naam ‘Centrumvernieuwing Emmen’ werkt de gemeente aan een aantal projecten om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen. Het artikel gaat nader in op de vraag of de ingrepen van nu zich kunnen meten met de visionaire plannen van vijftig jaar geleden.

Beeld: gemeente Emmen