de Architect: Morgenzonlaan Den Haag

Morgenzonlaan_3

Het Haagse Transvaalkwartier was enkele jaren terug het toneel van een van de grootste stadsvernieuwingsprojecten in Nederland. De vroeg twintigste-eeuwse wijk kent een structuur van lange, smalle bouwblokken die afkomstig is van de vroegere polderverkaveling. Pleinen, plantsoenen en privaat groen zijn schaars. Een eenvormige woningvoorraad zorgt voor een hoge mobiliteit onder de multiculturele bevolking, met negatieve gevolgen voor de sociale cohesie in de wijk. Om tot een kleinere dichtheid en een meer evenwichtige sociale bevolkingsopbouw te komen, zijn 2.400 corporatiewoningen gesloopt en 1.250, vooral grotere woningen, teruggebouwd. Zeven bouwblokken van biq architecten aan de nieuwe Morgenzonlaan en haar zijstraten vormen het bescheiden maar kwalitatief hoogstaande sluitstuk van de herstructurering.

Tijdens een inspirerende rondwandeling door de wijk vertelde projectarchitect Hans van der Heijden me dat hij de verbintenis met de plek tot stand heeft gebracht door voort te bouwen op de al aanwezige architectonische motieven. Niet historiserend, maar eerder associatief. Een grondige studie naar typologie, vormgeving en bouwtraditie van de plek vormt de basis voor het ontwerp.

Lees hier het gehele artikel.

Morgenzonlaan