Interview met Atelier PRO over de renovatie van schoolgebouwen

Atelier PRO_3

Foto: Atelier PRO

Volgens een recent rapport van de Algemene Rekenkamer schiet de kwaliteit van oudere schoolgebouwen in Nederland nogal eens tekort. Het binnenklimaat van de scholen wordt in tachtig procent van de gevallen als matig tot slecht beoordeeld. De gebouwen zijn voor het overgrote deel niet meer toegerust op de huidige onderwijspraktijk en zijn toe aan renovatie of vernieuwbouw. Bij renovatie lopen schoolbesturen echter vaak vast in een woud van regels en onduidelijke verantwoordelijkheden op financieel en juridisch vlak. Budgetten zijn gebaseerd op normen uit 1985 en zijn niet aangepast op de huidige eisen uit het Bouwbesluit betreffende binnenklimaat en techniek, en ontwikkelingen in het onderwijs zelf, zoals het gebruik van ICT en moderne leervormen. Wettelijk gezien zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwbouw van scholen, terwijl schoolbesturen de zorg hebben voor de exploitatie en het onderhoud. Wat renovatie betreft is een grijs gebied ontstaan. Gemeenten willen vaak niet meebetalen aan een ingrijpende en levensduurverlengende renovatie, omdat dit ‘onderhoud’ volgens hen tot de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur behoort. Schoolbesturen rest hierdoor vaak niets anders dan nieuwbouw aan te vragen. Volgens de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, schiet deze ontwikkeling haar doel voorbij. De rekening, die bij nieuwbouw anderhalf tot twee keer zo hoog is als bij renovatie, komt uiteindelijk toch bij de gemeente terecht.

Atelier PRO ziet in renovatie of vernieuwbouw verschillende voordelen ten opzichte van nieuwbouw. In de afweging tussen nieuwbouw en renovatie, gaat het er volgens Leistra vooral om alle betrokkenen het idee van renovatie te laten omarmen, ze de kwaliteiten van het bestaande te tonen. Aan de hand van vier renovaties van schoolgebouwen uit verschillende tijden illustreert ze de kansen die renovatie kan bieden.

Lees het gehele artikel hier, vanaf pagina 40.