Jonge monumenten Nieuwegein

De Zwaluw Jan Verhoeven

In 1971 werden de zelfstandige gemeenten Jutphaas en Vreeswijk opgeheven en samengevoegd tot groeikern Nieuwegein. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan vroeg de gemeente haar inwoners welke projecten uit de groeikernperiode de (gemeentelijke) monumentenstatus verdienen. Ik deed verdiepend onderzoek naar de geselecteerde projecten en stelde redengevende beschrijvingen op. De gemeenteraad zal in de loop van dit jaar bepalen welke projecten daadwerkelijk de monumentenstatus krijgen.

De zes door de inwoners van Nieuwegein geselecteerde potentiële monumenten: De Zwaluw (Jan Verhoeven, 1976-1980), Kantoor Brugwal (Architektenburo Van Overhagen, 1980-1981), Houtskeletbouwwoningen Doorslag (Ton Alberts / Nico H. Andriessen, 1978-1981), Waterwoningen (Pietro Hammel 1978-1980), Blauwe Brug (Rijkswaterstaat, 1979-1981), Cityplaza (Jan Hoogstad / Aat van Tilburg, 1981-1985 en Liesbeth van der Pol / Dok architecten, 2006-2014)

Doorslag