Nutsspaarbank Kampen

Nutsspaarbank Kampen bankhal

De voormalige Nutsspaarbank in Kampen is anno 2023 in gebruik door het SNS Historisch Centrum / Frans Walkate Archief, maar eigenaar SNS Bank gaat het gebouw afstoten. Bouwhistoricus Lotte Zaaijer en ik brengen voorafgaand aan de verkoop in opdracht van de gemeente Kampen de erfgoedwaarden van het rijksmonumentale gebouw in kaart. Het is door de Groningse architect Gerhardus Hoekzema ontworpen in late Amsterdamse Schoolstijl, maar heeft ook kenmerken van de Delftse School. Het exterieur van het gebouw aan de Burgwal (1930/1935) is enigszins sober, maar in het interieur zijn koste nog moeite gespaard. In de rijk gedecoreerde entree en bankhal bevindt zich een zeldzame Maurovloer door De Porceleyne Fles uit Delft. Bijzonder zijn ook de diverse, zware kluizen in het gebouw.

Voorgevel van de voormalige Nutsspaarbank aan de Burgwal. Het exterieur van het gebouw is vrij sober.

Het interieur is zeer rijk gedecoreerd. In de entree en de bankhal bevindt zich onder andere een zeldzame, door De Porceleyne Fles gemaakte Maurovloer.

Geldlades en bijbehorende sleutels in een van de kluizen.

Voorgevel van de Nutsspaarbank voor de uitbreiding in 1934 en interieur van de backoffice. Bron: Frans Walkate Archief.

De kluizen bestaan uit zeer zwaar gewapend beton. Een van de kluizen is verstopt achter de lambrisering van de bestuurszaal. Bron: Frans Walkate Archief.