Onderzoek tuin Regulierenklooster Utrecht

Afbeelding: Google Maps

De Stichting Vrienden van Flora’s Hof heeft tot doel de stad Utrecht ‘groener’ te maken. Na de ingebruikname van Flora’s Hof aan de voet van de Domtoren, zoekt de stichting plekken om dit succes te kunnen herhalen. In opdracht van de stichting onderzocht ik daartoe een aantal ‘verborgen’ groene plekken in Utrecht.

Na een analyse van verschillende plekken in Utrecht, waaronder het Janskerkhof, bleef de binnentuin van het voormalige Regulierenklooster en weeshuis tussen de Oudegracht en de Springweg als meest kansrijk over. Op basis van een tekening uit 1781, waarin een weesjongen de situatie ten tijde van de verhuizing van het weeshuis naar het voormalige klooster in 1582 schetst, heb ik een reconstructie gemaakt van de toenmalige tuin. Deze bestond uit drie delen: een moestuin/bloemperk, een boomgaard en een bleekveld. De huidige ruimtelijke indeling van de binnentuin wijkt weinig af van de historische situatie, zodat een terugkeer naar deze situatie een mogelijkheid is. Aan de binnentuin grenzen op dit moment een peuterspeelzaal en een kinderopvang, zodat een verwijzing naar de tijd van het Burgerweeshuis niet zo vreemd is. Tezamen met de Mieropskameren en het Pandhuis kan dit een interessant ensemble in de stad opleveren.