Plankritiek entreegebied AMC in Blauwe Kamer

Entree gebied AMC oud

Oorspronkelijk had het AMC een op de auto ingericht entreegebied van voornamelijk beton en asfalt

Voor tijdschrift Blauwe Kamer bezocht ik het nieuwe entreegebied van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Het door Studio Nuy Van Noort, Temp.architecture.urbanism en Studio BLAD ontworpen entreegebied vervangt een wereld van asfalt en vormt de entree van de voorheen introverte medische machine om tot een gastvrije en veilige ontmoetingsplek. Met een enkele contrasterende toevoeging hebben de ontwerpers de betonkolos weten te verzachten. Het organisch vormgegeven paviljoen vormt een intermediair met een menselijke maat, een niet te onderschatten kwaliteit op een plek waar emoties hoog op kunnen lopen. De oorspronkelijke gevels van het ziekenhuis zijn onveranderd, maar fungeren ineens als abstracte achtergrond voor het transparante entreepaviljoen.

Ook het park aan de voet van de tribunetrap speelt een belangrijke rol in het creëren van een gastvrije en rustgevende omgeving. Het ontwerp legt bovendien iets van de oorspronkelijke identiteit van het gebied bloot, die hier veertig jaar geleden rigoureus is weggevaagd. Een grid van lange lijnen, gevormd door bomenrijen, watergangen, wadi’s en paden verwijst naar het onderliggende polderlandschap.

De kracht van het nieuwe entreegebied van het AMC schuilt in de wisselwerking tussen architectuur en landschap. De orthogonale basisstructuur verwijst naar het onderliggende landschap, maar sluit ook nauw aan op de organisatie en architectuur van het ziekenhuisgebouw. De expressief vormgegeven routes en het paviljoen daarboven koppelen het ziekenhuis op vanzelfsprekende wijze aan zijn omgeving. Soms is contrast een uiterst effectief middel.