profiel

leon sebregts architect | architectuurhistoricus onderzoekt, schrijft, onderwijst en adviseert op het vlak van architectuur, architectuurhistorie, cultuurhistorie, stedenbouw en erfgoed.

Leon Sebregts (1980) is opgeleid tot architect (Technische Universiteit Eindhoven, 2006) en architectuurhistoricus (Universiteit Utrecht, 2010). Tussen 2006 en 2019 werkte Leon onder meer als architect bij OTH architecten en docent Architectuur en Theorie op de Hogeschool van Amsterdam. Vanaf 2020 is hij als zelfstandig architectuurhistoricus werkzaam. Voor vakbladen / websites als De Architect, Architectenweb en Blauwe Kamer schrijft hij over diverse architectonische en architectuurhistorische onderwerpen. Leon is lid van de Commissie Omgevingskwaliteit gemeente Utrecht en van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Utrecht Zuidwest (Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Montfoort en Oudewater).

Leon is gespecialiseerd in historisch onderzoek naar de jongere bouwkunst (vanaf 1900). Wederopbouwarchitectuur, Post 65 en new towns hebben zijn speciale aandacht. Als architect én architectuurhistoricus slaat hij een brug tussen ontwerp en onderzoek, heden en verleden, theorie en praktijk, kunst en wetenschap. Leon is een betrouwbare en veelzijdige gesprekspartner voor overheden, burgers, ontwikkelaars, ontwerpers en bouwers.

De werkzaamheden richten zich op drie pijlers:

onderzoek en advies

 • architectuur- en cultuurhistorisch onderzoek
 • bouwhistorisch onderzoek
 • waardestellend onderzoek
 • archiefonderzoek
 • redengevende beschrijvingen
 • beeldkwaliteitsplannen en transformatiekaders
 • restauratieadvies

publicaties

 • wetenschappelijke beschouwingen
 • interviews
 • projectbesprekingen
 • functionele teksten zoals (tender)visies (EMVI, UAV-gc, PPS, DBFMO), prijsvraagteksten, websiteteksten, PR-uitingen

projecten

 • lezingen en onderwijs
 • rondleidingen en excursies
 • exposities
 • projectcoördinatie

Leon is ingeschreven in het architectenregister: 1.200310.006

LinkedIn