profiel

leon sebregts architect | architectuurhistoricus onderzoekt, schrijft, onderwijst en adviseert op het vlak van architectuur, architectuurhistorie, cultuurhistorie, stedenbouw en erfgoed.

Leon Sebregts (1980) is opgeleid tot architect (Technische Universiteit Eindhoven, 2006) en architectuurhistoricus (Universiteit Utrecht, 2010). De afgelopen vijftien jaar werkte Leon onder andere als architect bij OTH architecten, als docent Architectuur en Theorie op de Hogeschool van Amsterdam en als zelfstandig architectuurhistoricus. Voor vakbladen / websites als de Architect, A.ZINE, Architectenweb en Blauwe Kamer schrijft hij over diverse architectonische en architectuurhistorische onderwerpen. Sinds 2022 is Leon lid van de Commissie Omgevingskwaliteit Nieuwegein (CON).

Leon is gespecialiseerd in historisch onderzoek naar de jongere bouwkunst (vanaf 1900). Wederopbouwarchitectuur, Post 65 en new towns hebben zijn speciale aandacht. De ervaring als architect én historicus geven hem de bagage om ruimtelijke opgaven zowel vanuit de kunst als vanuit de wetenschap te benaderen en hierin een passende balans te vinden. Hij slaat een brug tussen onderzoek en ontwerp. Leon is een betrouwbare en veelzijdige gesprekspartner voor overheden, ontwikkelaars, ontwerpers en bouwers.

De werkzaamheden richten zich op drie pijlers:

onderzoek en advies

 • architectuur- en cultuurhistorisch onderzoek
 • bouwhistorisch onderzoek
 • waardestellend onderzoek
 • archiefonderzoek
 • redengevende beschrijvingen
 • beeldkwaliteitsplannen en transformatiekaders
 • restauratieadvies

publicaties

 • wetenschappelijke beschouwingen
 • interviews
 • projectbesprekingen
 • functionele teksten zoals (tender)visies (EMVI, UAV-gc, PPS, DBFMO), prijsvraagteksten, websiteteksten, PR-uitingen

projecten

 • lezingen en onderwijs
 • rondleidingen en excursies
 • exposities
 • projectcoördinatie
 • ontwerpprojecten

Leon is ingeschreven in het architectenregister: 1.200310.006

LinkedIn