Cultuurhistorisch onderzoek Staalcomplex Den Haag

Staalbankiers

Uitbreiding Staalcomplex vanaf de Doelenstraat. Foto: Atelier PRO / Guido Mulkens

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in 2024 het voormalige complex van Staalbankiers in Den Haag verworven. Het Staalcomplex voorziet in de behoefte om delen van de Tweede Kamer en haar ondersteuning in de nabijheid van het Binnenhof te kunnen huisvesten.

Het Staalcomplex bestaat uit een aantal aan elkaar gekoppelde, deels monumentale panden in het bouwblok dat wordt omsloten door de Korte Vijverberg (Hofvijver), het Tournooiveld, de Lange Houtstraat en de Doelenstraat. Tussen 1987 en 1990 ontwierp het Haagse architectenbureau Atelier PRO op het binnenterrein een uitbreiding, waardoor Staalbankiers meer vloeroppervlak en gebruiksmogelijkheden kreeg en tussen de bestaande panden in het bouwblok meer (dwars)verbanden ontstonden. De uitbreiding / inbreiding achter Tournooiveld 5 bestaat uit een samenspel van drie karakteristieke bouwdelen: een blokvormige achterbouw met getrapte gevel, een cilindervormige traptoren en een langwerpige kantoorvleugel met golvende gevel. De door Atelier PRO ontworpen bouwdelen omsluiten tezamen met enkele oudere bouwdelen een langwerpige binnentuin / patio. Onder de bouwdelen en de binnentuin is een tweelaagse parkeerkelder gesitueerd.

De door Atelier PRO ontworpen bouwdelen omsluiten tezamen met enkele oudere bouwdelen een langwerpige binnentuin / patio. Foto’s: Atelier PRO / Peter de Ruig en Kees Stuip

De door Atelier PRO ontworpen uitbreiding / inbreiding van het Staalcomplex is in een inventarisatie door de gemeente Den Haag aangemerkt als waardevol en representatief erfgoed uit de periode 1965-1995. De cultuurhistorische verkenning brengt de architectonische kwaliteiten en auteursrechtelijke zaken van het ontwerp in kaart en geeft de potenties en restricties aan ten aanzien van toekomstige renovaties / verbouwingen / uitbreidingen.

Zicht vanuit de cilindervormige traptoren richting de binnentuin / patio en detail van de gevels van de drie bouwdelen