Waardestelling Sint-Servatiuskerk Lieshout

Sint-Servatiuskerk

Voor The Missing Link maakte ik als onderdeel van een kerkenvisie voor de gemeente Laarbeek een waardestelling van de Sint-Servatiuskerk in Lieshout. De groots opgezette kerk (31 x 42 meter!) is in 1960-1961 ontworpen door architect Jan de Reus uit Oss.

De Sint-Servatiuskerk vlak na de bouw in 1962. Bron: Beeldbank Brabants Historisch Informatie Centrum

Eind jaren veertig, begin vijftig volgde De Reus in Den Bosch de Cursus Kerkelijke Architectuur (CKA). De architecten van de ‘Bossche School’ pasten hun ontwerpprincipes, waaronder de door monnik en architect Dom Hans van der Laan ontwikkelde maatverhoudingen van het plastische getal, in eerste instantie vooral toe in klassieke en vroegchristelijke gebouwvormen. Vooral het basiliekmodel was populair. Vanaf halverwege de jaren vijftig raakte De Reus net als veel andere katholieke architecten steeds meer geïnspireerd door het Nieuwe Bouwen. De architecten van de Bossche School versoberden hun vormentaal en experimenteerden met moderne bouwtechnieken en vernieuwende materialen als staal en beton. Het basiliekmodel (met kolommen die het zicht belemmerden) werd in deze tweede fase van de Bossche School ingeruild voor het zaalkerkmodel (met vrij zicht op het altaar). Eind jaren vijftig was architect Jan de Jong de eerste die erin slaagde de ontwerpprincipes van Van der Laan in kubistische, sobere zaalkerken toe te passen. Diverse andere architecten, waaronder De Reus, gingen meer eclectisch te werk en lieten in hun zaalkerken het dogma van het plastische getal in meer of mindere mate los. In de Sint-Servatiuskerk zijn nog wel typische Bossche School-motieven terug te vinden, zoals de nadruk op constructieve elementen en de dikte van muren, de kracht van de ritmische herhaling en de toepassing van onbewerkte materialen als schoon metselwerk, beton, gewassen grindbeton en hout.   

Impressies van de Sint-Servatiuskerk

Doorsneden en plattegrond van de Sint-Servatiuskerk (1961). Bron: Bouwdossier gemeente Laarbeek

De Sint-Servatiuskerk heeft vier verschillende gezichten.

Toegepaste materialen in de Sint-Servatiuskerk

Interieur van de Sint-Servatiuskerk